Bugun...4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI

İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER

facebook-paylas
Güncelleme: 20-05-2020 19:43:28 Tarih: 20-05-2020 19:27

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KISITLAMASI

İlimiz Hıfzıssıhha Kurulu 20.05.2020 tarihinde saat 14.00’de Kastamonu Valisi Yaşar
KARADENİZ başkanlığında aşağıda adı, soyadı, unvanı ve imzaları bulunan kurul üyeleri katılımıyla
toplanarak, gündemdeki konular karara bağlanmıştır.

GÜNDEM:
İlimizde yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (KOVİD-19) salgınının
halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınacak tedbirler ile Ramazan
Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-25-26 Mayıs 2020
tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmasını görüşmek.

KARARLAR :
18.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan
Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yaklaşmakta olan Ramazan Bayramı süresince Koronavirüs (KOVİD-
19) salgınının halk sağlığı açısından oluşturabileceği riskleri yönetebilmek adına alınabilecek ek
tedbirler değerlendirilmiş; Bilim Kurulunun önerileri ve Koronavirüsle mücadelede edinilen tecrübeler
ışığında, Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs 2020 Cumartesi gününden başlayarak 24-
25-26 Mayıs 2020 tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına karar verilmiştir. Bugüne kadar
alınan tedbirlerin, salgının yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi
amacıyla aşağıdaki kararlar alınmış olup bu çerçevede İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ile Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27 ve 72’nci maddeleri kapsamında;
1-22.05.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.05.2020 tarihi saat 24.00 arasında İlimiz sınırları içinde
bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;
a) Market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçiler;
a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 21.05.2020 Perşembe ve 22.05.2020 Cuma günü
market, bakkal, manav, kasaplar ve kuruyemişçilerin saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam
edebilmelerine,
a.2- Kısıtlamanın olduğu 23.05.2020 Cumartesi günü market, bakkal, manav, kasap ve
kuruyemişçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilmelerine, vatandaşlarımızın (65 yaş ve
üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı
olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market,
bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilmelerine, aynı saatler arasında market, bakkal,
manav, kasap ve kuruyemişçilerin evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilmelerine,
a.3- 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri market, bakkal, manav,
kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmelerin kapalı olmasına,
b) 23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri
ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece
ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerlerinin açık olmasına, (Bu iş
yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.)
23.05.2020 Cumartesi, 24.05.2020 Pazar günleri ile 25.05.2020 Pazartesi, 26.05.2020 Salı
günleri vatandaşların dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerlerinin sadece bulundukları
yerleşim yeri ile sınırlı olmak kaydıyla eve/adrese servis şeklinde satış yapabilmelerine,
c) Ramazan Bayramı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020
Cumartesi, 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020 Salı günleri, sadece evlere paket
servis şeklinde hizmet sunmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,
ç) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri
yürüten iş yerleri, 26. Bölge Kastamonu Eczacı Odası (Eczacı Odası münferit olarak sınırlama olan
günlerde saat 10.00-16.00 arasında açık olacaktır).
d) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan
hastaneleri,
e) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile
işletmelerin (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım
evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek
Birimleri, Göç İdaresi, PTT, KASKİ, Kastamonu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kastamonu
Belediyesi ALO 153 Hilal Masa, Kastamonu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Kastamonu
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü vb.),
f) Valiliğimiz tarafından il merkezinde üç adet ve her ilçede bir adet, il sınırları içinden geçen
şehirlerarası karayolu üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt
istasyonu ve lastik tamircisinin (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik
tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve www.kastamonu.gov.tr Valiliğimiz internet sitesinden
yayınlanacak, nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri de açık olacaktır.), Nöbetçi olmayan
akaryakıt istasyonlarda ise herhangi bir satış yapmamak ve istasyonun güvenliğini sağlamak kaydıyla
bir adet özel güvenlik/bekçi bulundurabilecekleri,
g) İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketlerin,
ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezlerinin,
h) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri
yürüten işletme/firmaları ile tıbbi gaz üreten işyerleri,
ı) İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamüller, süt, et,
balık üretimi ile gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi
başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak
hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesislerin,
i) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmaların,
j) Oteller ve konaklama yerlerinin,
k) Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesislerinin,
l) Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya
çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı
şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların
başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır).
Maden sahasında konaklayacak yeri olmayan ihracat taahhüdü olan firmalar (herhangi bir yerde
durmamak ve işçilerini konakladıkları yerden servis aracıyla alıp yine konakladıkları yere servis
aracıyla bırakmak kaydıyla faaliyette bulunabilirler).
m) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaalarının,
n) Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi
gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesislerin (mevcut
zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),
o) Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım Kredi Kooperatiflerinin,
ö) Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak
Valiliğimiz tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre
vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmelerin,
p) 23.05.2020 Cumartesi ve 26.05.2020 Salı günü sebze/meyve toptancı hallerinin,

3- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN KİŞİLER
a) 20.05.2020 tarih ve 60 Karar No’lu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2) numaralı başlığında yer
alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları denetimlerde
kimlik belgesi ya da bu işyerlerinde çalıştığına dair belge sunması halinde istisnalardan faydalanmaları,
b) Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanların (Özel güvenlik görevlileri
dâhil),
c) Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görev alanların,
ç) Cenaze defin işlemlerinde görevli olanların (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri
vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanların,
d) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı
sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanların,
e) Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı
taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanların,
f) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım
merkezleri çalışanları,
g) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların
veli/vasi veya refakatçilerinin,
ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli
maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken
bölümlerinde görevli olanların,
h) Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve
işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanlarının (asgari sayıda olmak kaydıyla),
ı) Bitkisel (gül, çay, meyve, hububat, kesme çiçek vb.) ve hayvansal (süt, et, yumurta, balık vb.)
ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanların,
i) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanların, arıcılık faaliyetini yürütenlerin,
j) Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanların,
k) İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak
üzere dışarı çıkanların,
l) Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin
evlere servis hizmetinde görevli olanlar ile 23.05.2020 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında
ise marketler, bakkallar, manavlar, kasap ve kuruyemişçiler iş yerlerinin evlere servis hizmetinde
görevli olanların,
m) Zorunlu sağlık randevusu olanların (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların
karşılanmasında görevli olanların,
o) İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanların (iş yeri
hekimi vb.),
ö) Veteriner hekimlerin,
p) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis
çalışanlarının,
r) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenlerin,
s) Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve
mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu, Pazartesi ve Salı günleri çalışacak personelin,
ş) Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 23.05.2020
Cumartesi günü 07.00-10.00 saatleri arasında market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile
26.05.2020 Salı günü saat 18.00'dan sonra marketlerde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü,
depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanların (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal,
malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),
t) Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların
imalat ve lojistiğinde çalışanların,
u) 24 Mayıs 2020 Pazar günü, 14.00-20.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak,
sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı
olan vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde bunların refakatçilerinin,
ü) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edeceklerin (mahkeme
kararını ibraz etmeleri şartı ile),
v) Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile
beraber çalışanların,
y) 23.05.2020 Cumartesi gününe (bayramın birinci günü) münhasır olmak üzere aziz
şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edecek anne, baba, eş, çocuk ve kardeşleri ile ihtiyaç halinde
refakatçilerinin (şehit yakınlarımızın şehitliklere ulaşımları talepleri halinde Valiliğimizce
sağlanacaktır.)
z) Acil müdahale edilmesi gereken bir olay olması halinde buna müdahale edecek İl Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğünün teknik ekiplerinin,
60 Nolu Hıfzıssıhha Kurulu kararlarının 1. maddesi kapsamındaki kısıtlamalardan muaf
olmalarına karar verilmiştir.
4) Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esas olmasına,
5) Seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlaması süresince geçerli olmasına,
6) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi için görevli olan kamu
görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen Belediye Başkanlığınca gerekli tedbirlerin
alınmasına,
7) Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 24.05.2020 Pazar, 25.05.2020 Pazartesi ve 26.05.2020
Salı günü gazete dağıtımı, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme
suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (bu kapsamda gazete
dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.). 23.05.2020 Cumartesi günü gazete
dağıtımı/satışının marketler ve bakkallar aracılığı ile yapılmasına,
8) 11.05.2020 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlayan berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför
vb. iş yerlerindeki tüm çalışanların İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince PCR(Polimeraz Zincir Reaksiyonu)
testi ve/veya hızlı tanı testleri aracılığıyla coronavirüs (KOVİD-19) taramalarının yapılmasına,
9) 29.04.2020 tarih ve 51 No’lu İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 1. Maddesi ile; İlimiz kadın konuk
evine başvuruların 20 gün süreyle kabul edilmemesi uygulamasının bitiş tarihi olan 24.05.2020
tarihinden itibaren 15 gün süre daha uzatılmasına,
10) İlimizde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları olan
vatandaşlarımız ve ihtiyaç duyulan hallerde refakatçilerinin 24.05.2020 Pazar günü 14.00-20.00 saatleri
arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak
kaydıyla dışarı çıkabilmelerine;
İş bu kararların ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine, karar gereğince görevi bulunan
kurum ve kuruluşlar tarafından uygulamanın takip edilmesine, alınan kararlara uymayanlara Umumi
Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesi gereğince idari yaptırım uygulanması başta olmak üzere
aykırılığın durumuna göre Kanun’un ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil
eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu’nun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin
başlatılmasına oy birliği ile karar verildi.Etiketler :

FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KASTAMONU Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
GAZETEMİZ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI